Arlabönder får leverera mer till andra mejerier

Publicerad

Arlas svenska medlemmar har rätt att leverera upp till 50 procent av sin mjölkproduktion till andra mejerier än till Arla. Det framgår i ett beslut från Konkurrensverket där Arla åtar sig att göra ett tillägg i sina medlemsstadgar där detta tydligt framgår. Beslutet omfattar endast Arlas medlemmar i Sverige. Arlas åtagande förenas med vite på 750 000 kronor.

Bakgrunden till beslutet är att Arlas medlemsstadgar förpliktigar medlemsbönderna till att leverera minst 80 procent av den mjölk de producerar till Arla. Konkurrensverket befarade att en så långtgående leveransförpliktelse som 80 procent kunde utgöra missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 i EUF-fördraget. Leveransförpliktelsen riskerade att avskärma mejerier som konkurrerar med Arla från råvaran mjölk.

I och med det tillägg som Arla åtagit sig att införa i stadgarna hoppas Konkurrensverket att det blir tydligt för både Arlas medlemmar och för andra mejerier att Arlas medlemmar endast är förpliktigade att leverera upp till 50 procent av sin mjölkproduktion till Arla.

Relaterad information