Ärende om taxi vid Arlanda avskrivs

Publicerad

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utredningen om kö- och framkallningssystem vid Arlanda flygplats. Detta eftersom Luftfartsverket beslutat att inte genomföra de planerade förändringarna.

Luftfartsverket, LFV, planerade hösten 2009 att införa ett nytt kö- och framkallningssystem för taxibilar vid terminalerna 2 och 5 vid Arlanda Flygplats. Efter att Konkurrensverket fått ett flertal skrivelser om effekterna av förändringarna startades en utredning om eventuellt missbruk av dominerande ställning.


Konkurrensverket beslutade den 23 oktober 2009 att interimistiskt ålägga LFV att inte genomföra förändringarna. Beslutet överklagades till Marknadsdomstolen som den 5 februari 2010 beslutade att lämna överklagandet utan bifall. LFV har därefter i en skrivelse till Konkurrensverket den 16 februari meddelat att de planerade förändringarna inte kommer att genomföras.
Konkurrensverket har nu beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning.

Även ett ärende om kö- och framkallningssystemet för taxi vid Bromma flygplats avskrivs.

Relaterad information