Arbetsmiljömärkning kan ge företag oförtjänt konkurrensfördel

Publicerad

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets betänkande ”En ny modell för arbetsmiljötillsyn” (SOU 2009:40).

I yttrandet har det föreslagits att marknadsorienterade styrmedel ska kopplas till Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetsmiljön utifrån arbetsmiljölagen.
Konkurrensverket anser att det är angeläget med en god arbetsmiljö, men att sådana styrmedel och tillhörande regler som tas upp i betänkandet inte kan anses utgöra rättssäkra instrument på området och att det därmed riskerar att snedvrida konkurrensen mellan olika aktörer.

Relaterad information