Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Publicerad

I ett yttrande till regeringen tillstyrker Konkurrensverket förslaget att ta fram rutiner för hur uppgifter om upphandlingar med sociala hänsyn tas in från statliga myndigheter.

Utredningen har lyft fram möjligheten att ställa krav på sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling i syfte att bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Utredningen föreslår att regeringen bör ta fram rutiner för hur uppgifter om upphandlingar med sociala hänsyn tas in från statliga myndigheter.

Konkurrensverket tillstyrker förslaget eftersom det ligger i linje med regeringens avsikt om kompetenshöjande insatser på upphandlingsområdet avseende rättspraxis, uppföljning och utvärdering.

Relaterad information