Arbetet med att ge upphandlingsstöd fortsätter

Publicerad

Nästa år bildas en ny myndighet som ska ta hand om det samlade upphandlingsstödet. Konkurrensverket har fått flera frågor om vad som händer med stödfrågorna fram till dess och här försöker vi besvara några av dem med hjälp av Ylva Mannervik, avdelningschef för Stödavdelningen på Konkurrensverket.

Var kommer upphandlingsstödet att finnas i fortsättningen?
– Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att upphandlingsstödet ska inordnas i en ny myndighet. Startdatum för den nya myndigheten är 1 september 2015 och tanken är att den ska placeras i Stockholm. Förslaget innebär att den förändringsresa som vi nu är mitt uppe i får ytterligare en etapp mot slutmålet – ett samlat upphandlingsstöd, säger Ylva Mannervik.

Vad händer med upphandlingsstödet på Konkurrensverket nu?
– Det fortsätter att utvecklas fram till dess att en ny myndighet finns på plats, och dit är det drygt 11 månader. Vårt arbete med att ge stöd och vägledning i offentliga upphandlingar fortsätter i oförminskad takt under tiden. Pågående projekt, samarbeten och stöd till upphandlare och leverantörer pågår parallellt med att vi fortsätter vår utveckling organisatoriskt. Vårt mål är att lämna över bästa möjliga upphandlingsstöd till den nya myndigheten.

Innebär det att jag även i fortsättningen kommer att kunna vända mig till Konkurrensverket för att få stöd i upphandlingsfrågor?
– Ja, självklart. Som ni kunde läsa i nyhetsbrevet i början av september, så står vi nu väl rustade med både bred och djup kunskap inom områden som efterfrågas av våra uppdragsgivare och målgrupper. Sedan starten den 1 januari har vi både byggt upp vår organisation, tagit fram en strategi för vårt arbete 2014-2015 och tydliggjort hur vi prioriterar våra insatser.

Men kommer inte stödet att bli sämre i väntan på en ny myndighet?
– Nej, absolut inte. Jag hoppas att många med mig känner att det är ett privilegium att få arbeta med ett område som är så efterfrågat och omtalat som offentlig upphandling och inköp. Alla som någon gång varit berörd av förändringar, vet att det krävs flera saker för att lyckas. Vi har från start varit måna om att bland annat ha tydligt fokus på uppdrag och mål, omtanke i förändringsprocessen och bra fart i produktionen till nytta för våra målgrupper. Det pågår många projekt, regeringsuppdrag och samarbeten med andra myndigheter och organisationer med gemensamma intressen. Parallellt når vi ut med kunskaper om vårt stöd både genom vägledningar och deltagande på många seminarier och konferenser.

Fortsätter det arbetet som vanligt?
– Ja, detta fortsätter vi med och det finns spännande projekt och seminarier inbokade med fokus på att öka dialogen och höja kompetensen och statusen för upphandling och strategiskt inköp. Läs gärna vår lista  (250 kb) om pågående projekt och kontakta ansvariga projektledare om ni har input – era synpunkter är viktiga för oss!

Vilken typ av hjälp kan jag få från Konkurrensverkets upphandlingsstöd idag?
– Regeringen har på många områden lyft betydelsen av hur upphandling och inköp kan bidra till att utveckla vårt gemensamma samhälle; miljö, energi, sociala krav och innovationer för att bara nämna några. Låt oss hjälpa er när ni vill använda upphandling och inköp som tillför värde när ni utveckla er verksamhet. Tveka inte att höra av dig om du behöver stöd i någon upphandlings- eller inköpsrelaterad fråga! Vi ger tydliga och lösningsorienterade svar, säger Ylva Mannervik.

Relaterad information