Apoteket överklagar Konkurrensverkets begäran om uppgifter

Publicerad

Konkurrensverket anmanade den 24 september Apoteket AB att inkomma med vissa uppgifter. Nu väljer Apoteket AB att överklaga den anmaningen till regeringen.

Med stöd av lagen om uppgiftsskyldighet (1956:245) anmanades Apoteket AB att senast den 1 november 2007 inkomma med uppgifter och handlingar om bolagets åtgärder inför den aviserade avvecklingen av apoteksmonopolet. Anmaningen är ett led i Konkurrensverkets granskning av områdena för distribution och försäljning av läkemedel med anledning av att apoteksmonopolet ska utsättas för konkurrens.


När nu Apoteket AB har överklagat Konkurrensverkets beslut om anmaning att lämna uppgifter blir det regeringen som får avgöra om Apoteket AB ska lämna ut uppgifterna till Konkurrensverket.

Relaterad information