Använd slutna anbud vid fördelning av radiotillstånd

Publicerad

Att fördela tillstånd för att sända privat lokalradio med hjälp av ett slutet anbudssystem är en bra metod. Det anser Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Konkurrensverket tillstyrker utredningsförslaget att alla tillstånd att sända analog kommersiell radio (privat lokalradio) ska fördelas genom ett slutet anbudsförfarande. Det framgår av Konkurrensverkets remissvar till regeringen över utredningen Kommersiell radio – nya sändningsmöjligheter.

Utredaren menar att det även i fortsättningen ska vara möjligt att förena sändningstillstånd med villkor om skyldighet att samarbeta i tekniska frågor. Konkurrensverket konstaterar att det alltid finns en generell risk för att ett samarbete mellan konkurrenter inom ett område kan leda till ett konkurrensbegränsande resultat. Det är viktigt att ett samarbete regleras genom tydliga förhållningsregler för aktörer beroende på vilka frågor samarbetet avser samt formerna för samarbetet.

Relaterad information