Använd de möjligheter som offentlig upphandling ger

Pressmeddelande

Offentliga upphandlingar ses ofta som oöverstigliga barriärer av byråkrati och paragrafer. Nu måste vi vända på det synsättet och i stället fokusera på de möjligheter som ges med offentlig upphandling.

Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Konkurrensverkets konferens ”Effektivare offentlig upphandling”.

– Det går att göra upphandlingar på ett sådant sätt att även små och medelstora företag har en möjlighet att lägga anbud, säger Claes Norgren.

Det finns många exempel på hur kraven vid offentliga upphandlingar är svåra att uppfylla för nya företag eller små och medelstora företag. Det kan till exempel handla om krav på att lämna in årsredovisningar för tre år bakåt, eller att man ska ha genomfört offentliga upphandlingar tidigare.

– Sådana krav utestänger direkt alla företag som är nya på marknaden. Och då säger man samtidigt nej till de nya idéer och de nya varor, tjänster och villkor som dessa företag skulle kunna erbjuda. Ett sådant förhållningssätt leder inte till någon förnyelse.

– Fler företag ska ha möjlighet, och vilja, att lämna in anbud vid offentliga upphandlingar. Det måste vara en utgångspunkt när upphandlare i stat och kommun tar fram underlag inför upphandlingar, säger Claes Norgren.

Om flera anbudsgivare bildar kartell inför en upphandling, till exempel genom att komma överens om marknadsdelning, pris eller liknande, leder det till att konkurrensen sätts ur spel. Staten och kommunerna kan då få betala överpris för varor och tjänster. Om någon upphandlare ser tecken på samordning, eller andra missförhållanden, bör de omedelbart reagera.

– Vi har föreslagit regeringen att alla statliga myndigheter och upphandlande enheter får instruktion att omedelbart slå larm till Konkurrensverket vid misstanke om anbudskartell. Det är viktigt att reagera mot alla sådana allvarliga överträdelser av reglerna, säger Claes Norgren.

För att göra den offentliga upphandlingen ännu effektivare har Konkurrensverket bland annat lagt förslag till regeringen att det införs sanktioner mot upphandlande enheter som inte följer reglerna.

– Ska vi få alla upphandlare att följa upphandlingsreglerna krävs att vi kan ta dem till domstol och utdöma någon form av påföljd, säger Claes Norgren.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information