Anslutning till ramavtal i efterhand är otillåten direktupphandling

Publicerad

Det är inte tillåtet med ramavtal som medger att upphandlande myndigheter i efterhand kan ansluta sig till och avropa från avtalet. Sådana ramavtal strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Det har Konkurrensverket konstaterat i flera beslut, nu senast i beslutet Svedala kommun.

En upphandlande myndighets avrop från ett ramavtal som myndigheten inte ursprungligen varit part i är därför att betrakta som en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket inledde under sommaren 2009 en granskning med anledning av marknadsföringen av ett ramavtal för leverans av Mac-datorprodukter till kommunala skolor i Sverige.

Ramavtalet hade ursprungligen upphandlats av en skola i Botkyrka kommun. Under år 2008 överläts ramavtalet till Svedala kommun, som sedan dess har ansvarat för avtalet. I ramavtalet angavs att samtliga kommunala skolor i Sverige som var intresserade fick ansluta sig till avtalet i efterhand och avropa de aktuella produkterna från de leverantörer som antagits.

Svedala kommun har i yttrande till Konkurrensverket anfört att kommunen anser att det aktuella ramavtalsupplägget är tillåtet enligt LOU och att upplägget är affärsmässigt fördelaktigt för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

Konkurrensverket konstaterar i beslutet att det finns ett uttryckligt förbud i LOU mot att ansluta sig till ramavtal i efterhand och har även beslutat att fem olika upphandlande myndigheters anslutning i efterhand till det aktuella ramavtalet inte var tillåtet.

Svedala kommun har meddelat Konkurrensverket att ramavtalet ska avvecklas. I och med tillsynsbesluten avslutar Konkurrensverket granskningen av det aktuella ramavtalet.

Relaterad information