Anslagsfinansiera en ny upphandlingsmyndighet

Publicerad

Konkurrensverket stöder Statskontorets förslag om samordning av upphandlingsstöd i en ny myndighet. Konkurrensverket anser dock att myndigheten inte bör finansieras genom avgifter som grundas på utnyttjandet av ramavtal, utan helt och hållet med statliga anslag.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen. Risken är annars att det skapas incitament för den nya myndigheten att förorda lösningar som innebär ramavtal, istället för att se till den lösning som är bäst för marknadens funktionssätt och för den samlade statsförvaltningen.

På samma sätt som tillsyn bör även uppföljning och utvärdering av den föreslagna myndighetens arbete göras av en oberoende aktör. Det vore olyckligt om den nya upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att följa upp och utvärdera sin egen roll och verksamhet. Det finns därför klara fördelar med att Konkurrensverket även i fortsättningen ges möjlighet att följa och utvärdera den offentliga upphandlingen.

Relaterad information