Alternativa scenarier kan användas i konkurrensutredningar

Publicerad

Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Vladimir Bastidas Venegas utrett hur kontrafaktiska analyser används inom europeisk och svensk konkurrensrätt, och hur dessa analyser tillämpas vid missbruksbedömning/bedömning av missbruk av dominerande ställning.

Kontrafaktiska analyser, som går ut på att jämföra en given situation med ett alternativt (hypotetiskt) scenario är en del av den vedertagna konkurrensrättsliga analysen när konkurrensmyndigheter utreder ärenden avseende förbud mot till exempel konkurrensbegränsande avtal eller koncentrationer.

Rapporten belyser frågan om hur och när kontrafaktiska analyser bör användas även vid missbruksbedömningar. Författaren framhåller att även om kontrafaktiska analyser inte bör ses som ett rättsligt krav vid missbruksbedömningar, så bör de dock betraktas som ytterligare ett analysverktyg, som främst kan komma till nytta när effekterna på konkurrensen av viss åtgärd är tvetydiga.

Senast uppdaterad:

Relaterad information