Allmänna råd om näringsförbud

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat om allmänna råd om näringsförbud och näringsförbudseftergift.

Näringsförbud är en påföljd som infördes i konkurrenslagen den 1 november 2008, och kan drabba personer som deltagit i en kartell.

För att det ska vara tydligt hur Konkurrensverket tolkar och använder reglerna om näringsförbud har vi tagit fram allmänna råd om näringsförbud. I de allmänna råden framgår bland annat hur personer ska gå till väga för att beviljas näringsförbudseftergift. Det framgår även hur näringsförbud kommer att behandlas när företag ansöker om eftergift och nedsättning från konkurrensskadeavgift.

Relaterad information