Allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor upphör att gälla

Publicerad

Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt upphör att gälla den 1 januari 2018.

Relaterad information