Äldreboende skulle ha upphandlats enligt Kammarrätten

Publicerad

Alingsås kommun ska betala 5 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling som gällde driften av ett äldreboende. Den bedömningen gör nu Kammarrätten i Göteborg.

Domstolen gör därmed samma bedömning som Konkurrensverket och Förvaltningsrätten i Göteborg. Upphandlingen gäller driften av ett äldreboende som tilldelades den icke-vinstdrivande Stiftelsen Bräcke Diakoni.

Kommunen menade att överenskommelsen, som har kallats ett idéburet offentligt partnerskap, inte var upphandlingspliktig. Konkurrensverket delade inte den uppfattningen utan anser att det var fråga om ett köp av en tjänst, och att kommunen borde ha annonserat kontraktet då inget av undantagen i lagen om offentlig upphandling varit tillämpligt.

Kammarrätten i Göteborg ger fullt bifall till Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift. Kommunen döms att betala 5 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information