Akademiska hus ska följa upphandlingsreglerna

Pressmeddelande

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att statliga bolaget Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och därmed ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU.

Konkurrensverket, som drivit ett ärende mot Akademiska hus, har fått fullt bifall i högsta instans. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Akademiska Hus gjorde fel som inte upphandlade ett entreprenadkontrakt på 39 miljoner kronor för Campus i Umeå hösten 2011.

– Jag är mycket nöjd med domstolens besked. Den slår fast att Akademiska Hus, liksom andra upphandlande myndigheter och enheter, ska följa de upphandlingsregler som finns, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket krävde i september 2012 att Akademiska Hus skulle betala tre miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Akademiska Hus har i målet, och i andra mål som Konkurrensverket drivit, invänt att man överhuvudtaget inte omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU. Högsta instans har nu på alla punkter gett Konkurrensverket rätt.

Högsta förvaltningsdomstolen gör bland annat bedömningen att Akademiska Hus verksamhet inte bedrivs på normala marknadsmässiga villkor och att dess huvudsakliga syfte inte är att generera vinster, även om verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

– Domen är en av de principiellt viktigaste vi haft. Det står nu klart en gång för alla att Akademiska Hus ska följa upphandlingsreglerna, säger Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket.

Från och med nu ska Akademiska Hus göra alla inköp enligt samma upphandlingsregler som alla andra upphandlande myndigheter och enheter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076 542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information