Åhléns köp av NK Kosmetik blir inte av

Publicerad

- Det är bra för konsumenterna och för konkurrensen att affären inte blir av, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket fann efter en fördjupad undersökning att Åhléns planerade köp av NK Kosmetik skulle påverka konkurrensen på marknaden negativt om det genomfördes. Konkurrensverket gick därför den 1 oktober till domstol för att stoppa företagskoncentrationen. Huvudförhandling i målet vid Stockholms tingsrätt var utsatt till februari 2010. Eftersom parterna i dag har meddelat att man inte kommer att genomföra affären har Konkurrensverket återkallat sin stämningsansökan hos Stockholms tingsrätt.

- Det hade i och för sig varit bra om domstolen hade fått pröva detta förvärv. Samtidigt är det är bra för konsumenterna och för konkurrensen att affären stoppas nu och inte senare, så att parterna istället omedelbart kan inrikta sig på att konkurrera med varandra, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Relaterad information