AB Timråbos köp av hissar bröt mot upphandlingslagstiftningen

Publicerad

Det kommunala bostadsbolaget AB Timråbo har brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att i ett alltför sent skede tredubblat värdet på ett avtal om köp av hissar. Det konstaterar Konkurrensverket i ett tillsynsbeslut.

Under år 2010 genomförde AB Timråbo en upphandling av en hiss till ett bostadshus i Timrå. Tre år senare köpte AB Timråbo ytterligare två hissar och hänvisade till en muntligt överenskommen option som enligt AB Timråbo gjordes vid avtalstecknandet år 2010.

Konkurrensverket konstaterar i sitt tillsynsbeslut att det köp av två hissar som gjordes år 2013 borde ha annonserats enligt 15 kap. 4 § LOU och att AB Timråbos agerande strider mot transparensprincipen i 1 kap. 9 § LOU. Att utöka värdet på avtalet tredubbelt, så som AB Timråbo har gjort, innebär en väsentlig förändring av avtalet som inte är tillåtet att göra. Genom sitt agerande har AB Timråbo därmed gjort en otillåten direktupphandling.

Eftersom preskriptionstiden för ärendet har gått ut kommer Konkurrensverket inte förelägga AB Timråbo att betala upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information