Konkurrensverket ger sitt stöd avseende tillträde till nätinfrastruktur

Konkurrensverket ska avge skriftligt yttrande avseende fastställande och analys av marknader, identifiering av företag med betydande inflytande samt beslut om skyldigheter. Av yttrandet framgår det att Konkurrensverket ser...

Konkurrensverket nu medlem i FN:s program för hållbar offentlig upphandling

Konkurrensverket är nu medlem i programmet för hållbar offentlig upphandling som är del av FN:s 10-åriga ramverk av program för hållbara produktions- och konsumtionsmönster, det så kallade "10 YFP on SPP Program".

Världsdagen för konkurrens

Den ideella organisationen CUTS International (Consumer unity & trust society) har sedan 2010 ett initiativ som syftar till att uppmärksamma konkurrensproblem genom att fira den 5 december som världsdagen för konkurrens.

Stockholms läns landsting krävs på upphandlingsböter

Press Stockholms läns landsting krävs på en halv miljon kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för att ha köpt tjänster inom plastikkirurgi utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket vänder sig nu till domstol för att f...

Lägsta pris avgörande för flest upphandlingar

Press Det är nu fler offentliga upphandlingar som avgörs på ”lägsta pris” i stället för ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet. Det visar ny statistik från Konkurrensverket.

Konkurrensverket tar initiativ till att stärka det nordiska samarbetet för hållbar upphandling

Den 24–25 november bjöd Konkurrensverket in nordisk expertis inom inköps- och upphandlingsfrågor, till en uppskattad gemensam workshop på tema hållbar upphandling.

Tre vägledningar för upphandling av vård och omsorg

Konkurrensverket har nu publicerat tre vägledningar för stöd vid upphandling av vård och omsorg.

Konkurrensverket vill att Sverige inväntar ny förordning om avgasutsläpp i EU

Regleringar av avgasutsläpp från stora arbetsmaskiner ska vara harmoniserade inom EU. Det menar Konkurrensverket, som i ett yttrande till Miljödepartementet framhåller en positiv syn på EU:s pågående revidering av direktiv. A...