Premiär för Konkurrensverkets filmer om offentlig upphandling

Konkurrensverket tar tagit fram tre informationsfilmer för att sprida kunskap om offentlig upphandling. Filmerna premiärvisades under Almedalsveckan och finns nu tillgängliga på vår webbplats.

Ny vägledning ger stöd vid direktupphandling

Ibland är det svårt för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra om mindre inköp behöver annonseras enligt upphandlingslagstiftningen. Omständigheter som återkommande inköpsbehov och det potentiella kontraktets värde i...

Ärlighet ska löna sig

Anbudskarteller är ett gissel. De leder till sämre konkurrens, högre priser och sämre utveckling och innovation. Dessutom skadar de konsumenterna, konkurrensen och samhällsekonomin. De sätter upphandlingar ur spel och kostar...

Vägledning för privata och offentliga aktörer i konkurrens

Driver du ett företag och upplever osund konkurrens från en offentlig aktör? Eller arbetar du för en offentlig aktör och känner dig osäker på om den säljverksamhet ni bedriver är tillåten eller inte? Använd vår vägledning för...

Haninge Bostäder får böter på nio miljoner kronor

Press Kammarrätten ser allvarligt på det allmännyttiga bostadsföretaget Haninge Bostäder AB:s delaktighet i ett planerat affärsupplägg, där bolaget genom ett företagsförvärv blev beställare av ett entreprenadkontrakt utan någon...

Två nya webbutbildningar för en giftfri förskola

Press Nu lanserar Konkurrensverket två nya interaktiva utbildningar som ska hjälpa förskolepersonal respektive upphandlare att ställa krav på minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga kemikalier i produkter till förskolan.

Tidsgräns för byggplaner ger ökat bostadsbyggande och bättre konkurrens

Press Stoppa möjligheten att ”hamstra” byggfärdig mark genom att tidsbegränsa byggplanerna. Det föreslår Konkurrensverket som ett sätt att få fart på byggandet i Sverige i en rapport om konkurrens inom byggsektorn.

Risk för oönskade effekter av matchningsanställningar

Det är viktigt med åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten, men målet med matchningsanställningar kan bli svårt att nå och ge vissa oönskade effekter. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.