100 000 kronor till uppsatsvinnare

Press Betyg, läkemedel, personuppgifter och hemtjänst. Det är några av de ämnesområden som vinnarna av Konkurrensverkets uppsatstävling tar upp.

Domstolsbeslut kan ge högre fjärrvärmekostnader

Press Sammanslagningen av företagen Logstor och Powerpipe, som Patent- och Marknadsöverdomstolen idag har godkänt, leder till en stark koncentration i Sverige på marknaden för fjärrvärmerör. Det konstaterar Konkurrensverket som...

Dan Sjöblom ny generaldirektör för Post- och telestyrelsen

Idag presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens beslut om ny generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS), Dan Sjöblom.

Konkurrens kan ge oss bättre e-betalningslösningar

Det svenska betalsystemet kommer framöver sannolikt att präglas av högre konkurrens, större krav på de etablerade företagen att prestera om de vill behålla sina positioner samt att nya innovativa tjänster och företag fortsätt...

Ny statistikrapport ger klarare bild av den offentliga upphandlingen

Press Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har tagit fram en ny rapport med statistik om offentlig upphandling. Rapporten visar bland annat att upphandlingar som avser ramavtal ökar och att tre fjärdedelar av anbudsgivare ä...

Utredning av läkemedelsmarknaden visar inte på missbruk av dominerande ställning

Konkurrensverket har utrett ett klagomål om att distributörer eller tillverkare av läkemedel har missbrukat en dominerande ställning genom att vägra leverera läkemedel till ett företags partihandelsverksamhet.

Konkurrens med schystare villkor

I Dagens samhälle den 17 november 2016 skriver bland annat Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom om den informationssatsning som inleds den 22 november i Sundsvall, med syfte att öka kunskapen om reglerna om hur...

Samordnade konkurrensregler bidrar till bättre konkurrens

En samordning av konkurrensregler i alla EU-länder stärker möjligheterna för tillsynsmyndigheterna att bidra till en väl fungerande konkurrens. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i samband med en...