Delningsekonomi i nytt avsnitt av Konkurrensverkets podcast

Vad utmärker delningsekonomin, vad krävs för att den ska växa och hur ser konkurrensen ut på den nya digitala marknaden? I det senaste avsnittet av Konkurrensverkets podcast Konkurrenten pratar vi delningsekonomi och e-handel.

Forskningsrapport om erfarenheter av särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

Att särredovisa kostnader inom en kommunal förvaltning kan vara viktigt för att få information om vad vissa verksamheter faktiskt har kostat.

Nya digitala marknader förbättrar konkurrensen

Press E-handel och delningsekonomi bidrar till förbättrad konkurrens. Nya digitala plattformar gör det möjligt att nå kunder över stora avstånd, och använda resurser mer effektivt. Det framhåller Konkurrensverket i en ny rapport so...

Konkurrensverket avslutar ett ärende om misstänkt otillåtet samarbete mellan byggvaruhus

I samband med en pågående utredning om misstänkt prissamverkan på marknaden för sanitetsporslin fick Konkurrensverket indikationer på ytterligare misstänkt samarbete. Därför gjordes en andra oanmäld inspektion, så kallad...

Forskningsrapport om sysselsättningskrav vid offentlig upphandling

Dominique Anxo och Thomas Ericson har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning genomfört en studie om potentiella effekter av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling.

Köp av Attefallshus var otillåten direktupphandling

Press Det var en överträdelse av upphandlingsreglerna när kommunala Östersundshem köpte ett stort antal Attefallshus förra vintern. Konkurrensverket slår nu fast att det var frågan om en otillåten direktupphandling, och kräver att...

Beslut om ny utvärdering av konkurrensen på marknaden för onlinebokning av hotell

Utvecklingen av konkurrensen på marknaden för onlinebokning av hotellrum kommer även fortsättningsvis att följas och utvärderas av konkurrensmyndigheterna inom European Competition Network (ECN).

Tillsyn ger resultat

Konkurrensverkets årsredovisning för 2016 ger en tillbakablick på ett händelserikt år. Här finns flera exempel på att tillsyn, lagtillämpning, förslag och åtgärder som genomförts har positiv effekt för att driva utvecklingen...