Konkurrensverket utreder försäkringsbranschen

Konkurrensverket utreder misstänkt otillåten samverkan mellan företag vid försäkringsupphandlingar i Sverige.

HVB i egen regi var bra i den akuta flyktingsituationen

Press Det var bra att kommunerna startade egna HVB för att ta hand om asylsökande barn 2015–2016. Att upphandla privata HVB-platser hade tagit lång tid, vilket hade drivit upp kostnaderna. Det framgår av en rapport från...

Ny forskning om konkurrens och upphandling

Press Hur kan konkurrens påverka arbetsmiljön i skolan? Det är ett av de nya forskningsområden som Konkurrensverket har beviljat medel till. Sammanlagt är det tio nya forskningsprojekt som får dela på 4,7 miljoner kronor i år.

Svenska konsumenter gillar kortbetalningar

Press Svenska konsumenter betalar gärna sina köp med kort, både i fysiska butiker och vid e-handel. Samtidigt ökar användningen av mobila betalningar. Konkurrensverket har kartlagt betaltjänstmarknaden med fokus på aktörerna som...

Utredning om Arla avslutas

Konkurrensverket har granskat Arlas agerande i samband med förändrade regler för så kallade split-leveranser av mjölk, vilka reglerar hur Arlas medlemsföretag får sälja mjölk till konkurrerande mejerier.

Konkurrensverket avstyrker förslag om statligt nät

Konkurrensverket avstyrker förslaget om att etablera ett dedikerat statligt kommunikationsnät. Detta eftersom Konkurrensverket anser att utredningens överväganden i ekonomiska frågor inte är tillräckligt underbyggda.

Forskningsrapport om långsiktiga effekter av miljöanpassad upphandling

Carl Dalhammar och Charlotte Leire vid Lunds universitet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt de långsiktiga effekterna av att ställa miljökrav vid offentliga upphandlingar.

Sämst i EU på att efterannonsera värdet av upphandling

Press Att efterannonsera ett tilldelat kontrakt eller ett ingånget ramavtal över tröskelvärdet är ett krav i upphandlingslagstiftningen. Ändå är det många svenska upphandlande myndigheter som låter bli att efterannonsera. Det leder...