Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Utredning om bilannonser avslutad

Efter att annonsplatserna Blocket och Byt Bil har ändrat sina villkor för bilhandlare som vill annonsera har Konkurrensverket nu avslutat en utredning.

Landstinget i Västerbotten kritiseras för otillåten direktupphandling

Press Konkurrensverket riktar kritik mot Västerbottens läns landsting för att det gjort otillåtna direktupphandlingar av operationsset. Upphandlingarna borde, enligt upphandlingsreglerna, ha annonserats så att fler leverantörer fåt...

Konkurrensverket utreder försäkringsbranschen

Konkurrensverket utreder misstänkt otillåten samverkan mellan företag vid försäkringsupphandlingar i Sverige.

HVB i egen regi var bra i den akuta flyktingsituationen

Press Det var bra att kommunerna startade egna HVB för att ta hand om asylsökande barn 2015–2016. Att upphandla privata HVB-platser hade tagit lång tid, vilket hade drivit upp kostnaderna. Det framgår av en rapport från...

Ny forskning om konkurrens och upphandling

Press Hur kan konkurrens påverka arbetsmiljön i skolan? Det är ett av de nya forskningsområden som Konkurrensverket har beviljat medel till. Sammanlagt är det tio nya forskningsprojekt som får dela på 4,7 miljoner kronor i år.

Svenska konsumenter gillar kortbetalningar

Press Svenska konsumenter betalar gärna sina köp med kort, både i fysiska butiker och vid e-handel. Samtidigt ökar användningen av mobila betalningar. Konkurrensverket har kartlagt betaltjänstmarknaden med fokus på aktörerna som...

Utredning om Arla avslutas

Konkurrensverket har granskat Arlas agerande i samband med förändrade regler för så kallade split-leveranser av mjölk, vilka reglerar hur Arlas medlemsföretag får sälja mjölk till konkurrerande mejerier.