Konkurrensverket avslutar utredning

Konkurrensverket har utrett om det skett ett otillåtet samarbete mellan ett antal företag i samband med en ramavtalsupphandling avseende storköksutrustning. Utredningen är nu avslutad och ärendet är avskrivet.

Stockholms kommun krävs på upphandlingsböter

Press Stockholms kommun har, enligt Konkurrensverket, brutit mot upphandlingsreglerna när kommunen köpt konsulttjänster utan att annonsera upphandlingen. Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att kommunen döms att betala...

Lerums kommun krävs på upphandlingsböter

Press Lerums kommun har skrivit avtal om att bygga 30 lägenheter utan att upphandlingen har annonserats. Avtalet är därmed, enligt Konkurrensverket, en otillåten direktupphandling, och myndigheten kräver nu att kommunen döms att...

Domstolsbesked om konkurrensklausuler

Press Under hur lång tid får företag avtala om att säljaren inte ska konkurrera med köparen efter ett företagsförvärv? Det har varit en avgörande fråga i ett ärende som Konkurrensverket drivit mot företag i flyttbranschen.

Genomför inte de föreslagna nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster

Konkurrensverket har generellt inget emot att det utrymme direktiven ger till förenklingar av de nationella upphandlingsreglerna används. Men det förslag om nya särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster som nu...

Förändringar med anledning av utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer

Från den 1 januari 2018 inträder en ny ordning som innebär att Konkurrensverket får utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer. Den största förändringen är att Konkurrensverket nu kommer att kunna fatta beslut o...

Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle

– Den digitala ekonomins utmaningar har stått högt upp på agendan för Konkurrensverkets tillsynsarbete och kommunikationsarbete. Det framgick av Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, inledningsanförande vid...

Utredning kring låsmarknaden avslutad

Konkurrensverket har utrett om Assa Abloy har missbrukat en dominerande ställning på marknaden för låssmedsgrossisttjänster. Utredningen är avslutad och ärendet avskrivet.