Allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor upphör att gälla

Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt upphör att gälla den 1 januari 2018.

Kartläggning och analys av mål om överprövning

Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tillsammans med Konkurrensverket gjort en kartläggning och analys av mål om överprövning.

Utredning kring misstänkt anbudssamordning på byggmarknaden avslutad

Konkurrensverket har utrett om tre företag i byggbranschen har överträtt konkurrenslagen genom otillåten anbudssamordning. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Emmaboda kritiseras för felaktiga inköp

Press Emmaboda kommun har köpt byggkonsulttjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen i ett tillsynsbeslut.

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Fullt bifall i förvaltningsrätten om Statens servicecenter

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att Statens Servicecenter ska betala 750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling som genomfördes i samband med att myndigheten bildades.

Engelsk översättning av lagen om offentlig upphandling

Konkurrensverket har tagit fram en engelsk översättning av lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145).

Kriminalvårdens tvätteriverksamhet har granskats

Den tvätteriverksamhet som Kriminalvården bedriver i konkurrens med privata tvätterier vid offentliga upphandlingar har granskats av Konkurrensverket. Resultaten presenteras i en ny rapport.