Ekonomiska krav i offentlig upphandling en balans mellan säker leverans och konkurrens

Vilka ekonomiska krav som är lämpliga att ställa på leverantörer vid offentlig upphandling diskuteras i en uppdragsforskningsrapport från Konkurrensverket.

Bolånefonder kan öka konkurrensen på bolånemarknaden

Bolånefonder erbjuder pensions- och försäkringsbolag att investera direkt i bolån utan att de traditionella bankerna är inblandade. Företeelsen är ny på den svenska bolånemarknaden. Detta framgår av en ny uppdragsforskningsra...

Enkät om djurförsäkringar

Många hund- och kattägare upplever att det är svårt att välja försäkring och att förstå försäkringens villkor. Det finns också en uppfattning om att djursjukvård är kostsamt trots att djurägaren har tecknat en försäkring....

Forskningsrapport om innovationstävlingar

Docent Stefan Fölster vid Reforminstitutet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt i vilken mån och i vilka sammanhang innovationstävlingar kan vara ett komplement till de upphandlingar eller den...

Mariestad krävs på upphandlingsböter

Press Mariestads kommun krävs på 730 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Kommunen har, enligt Konkurrensverket, gjort en otillåten direktupphandling av en byggentreprenad.

Böteskrav för otillåten direktupphandling

Kommunala bolaget Got Event i Göteborg gjorde en otillåten direktupphandling av underlagsmaterial inför EM i ridsport 2017. Den otillåtna upphandlingen gjordes även i strid mot ett tidigare domstolsbeslut, och är därmed ett...

Effektiv tillsyn med nya kraftfulla verktyg

Konkurrensverket har aktivt arbetat för att bidra till den svenska och internationella utvecklingen inom konkurrens- och upphandlingsområdet under det gångna året. Det framgår av Konkurrensverkets årsredovisning för 2017....

Konkurrensverket tillstyrker förstärkt kontroll över premiepensionssystemet

Nya och utvecklande krav på fondbolagen, som bland annat bidrar till att stärka Pensionsmyndighetens kontrollfunktion, föreslås i promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Konkurrensverket anser dock att...