Kristina Geiger blir ny kommunchef i Båstads kommun

Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör och administrativa chef Kristina Geiger lämnar Konkurrensverket för att bli ny kommunchef i Båstads kommun.

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Utredning om bilannonser avslutad

Efter att annonsplatserna Blocket och Byt Bil har ändrat sina villkor för bilhandlare som vill annonsera har Konkurrensverket nu avslutat en utredning.

Landstinget i Västerbotten kritiseras för otillåten direktupphandling

Press Konkurrensverket riktar kritik mot Västerbottens läns landsting för att det gjort otillåtna direktupphandlingar av operationsset. Upphandlingarna borde, enligt upphandlingsreglerna, ha annonserats så att fler leverantörer fåt...

Konkurrensverket utreder försäkringsbranschen

Konkurrensverket utreder misstänkt otillåten samverkan mellan företag vid försäkringsupphandlingar i Sverige.

Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i det internationella nätverket ICN?

Nu söker Konkurrensverket externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

HVB i egen regi var bra i den akuta flyktingsituationen

Press Det var bra att kommunerna startade egna HVB för att ta hand om asylsökande barn 2015–2016. Att upphandla privata HVB-platser hade tagit lång tid, vilket hade drivit upp kostnaderna. Det framgår av en rapport från...

Ny forskning om konkurrens och upphandling

Press Hur kan konkurrens påverka arbetsmiljön i skolan? Det är ett av de nya forskningsområden som Konkurrensverket har beviljat medel till. Sammanlagt är det tio nya forskningsprojekt som får dela på 4,7 miljoner kronor i år.