Ragundas köp av bemanning var felaktiga

Press Ragunda kommun skulle ha annonserat en upphandling av bemanningstjänster så att fler leverantörer haft möjlighet att lämna anbud. Så skedde inte, och enligt Konkurrensverket har kommunen därmed gjort en otillåten direktupphan...

Oklart om servicekontor behöver upphandla

Det finns oklarheter om upphandlingsreglerna måste tillämpas vid tillhandahållande av varor och tjänster mellan statliga myndigheter. Detta påpekar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen över utredningen om Statliga...

Uppföljning av ärende om konkurrensproblem på marknaden för bilannonseringsplattformar

Konkurrensverket har inlett en uppföljning av ett ärende på marknaden för bilannonseringsplattformar som avslutades 2017. Om du har information om marknaden för bilannonseringsplattformar som kan vara av intresse för oss är d...

Kommunala särkrav håller byggpriserna uppe

Press Kommunala särkrav vid byggande, svårigheter att hitta byggbar mark, och bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin. Det är några faktorer som bidrar till att konkurrensen inom bostadsbyggandet är svagare än den...

Lag bör reglera tillsyn av förbudet mot geoblockering

I ett yttrande till regeringen framhåller Konkurrensverket att det bör regleras i lag om ansvar för tillsyn av de nya reglerna om geoblockering.

Lunds universitet brast i kontroll vid inköp

Press Konkurrensverket kräver att Lunds universitet döms att betala sammanlagt 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för fyra olika otillåtna direktupphandlingar.

Uppföljning av tidigare förvärv inom telekombranschen

Konkurrensverket genomför just nu en uppföljning av ett tidigare förvärvsärende inom telekombranschen som avslutades 2014. Uppföljningen sker bland annat genom samtal med olika marknadsaktörer. Om du har information om...

Uppföljning av ärende om branschrekommendation på försäkringsmarknaden

Konkurrensverket har nyligen inlett en uppföljning av ett ärende på försäkringsmarknaden som avslutades 2016. Om du har information om försäkringsmarknaden som kan vara av intresse för oss är du välkommen att höra av dig med...