Korruption begränsar konkurrensen

Press Det är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingsreglerna. Det framgår av en ny rapport med titeln ”Korruption som begränsar konkurrensen”.

Uppsatser om konkurrens och upphandling belönas

Press Sökmotorer, elmarknad, sjukvård och big-data. Det är några av de områden som vinnarna av Konkurrensverkets uppsatstävling fördjupat sig i. De sex skribenterna får dela på 100 000 kronor.

Vägledning kring rätten till domstolsprövning vid platsundersökningar

I samband med en platsundersökning kopierade Konkurrensverket vissa handlingar trots att företagen motsatte sig det.

Otillåtna upphandlingar av hyrläkare

Press Fyra norrlandslandsting har gjort otillåtna direktupphandlingar av bemanningstjänster. Därför krävs de nu på mellan 3,5 till 5,5 miljoner kronor vardera i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.

Nordiskt samarbetsavtal träder i kraft i Sverige och Finland

I dag träder ett nytt nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor i kraft för Sverige och Finland.

Offentliga upphandlingar en mångmiljardaffär

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2016 till 683 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten o...

Konkurrensverket vill utöka marknaden för dosdispenserade läkemedel

Konkurrensverket har yttrat sig över den nya apoteksmarknadsutredningens förslag till reglering av marknaden för maskinell fördelning av läkemedel, så kallad dosdispensering och har inga invändningar mot utredningens...

Motivera varför upphandlingen inte delas

Press Fler än hälften av granskade kommuner har brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt så att fler små och medelstora företag kan lägga anbud. Enligt upphandlingsreglerna ska det motiveras varför större upphandlingar...