Konkurrensverket ställer frågor om fjärrvärme i Stockholm

Konkurrensverket har inlett en undersökning av prissättningen på fjärrvärme i Stockholm.

Konkurrenskraft kräver konkurrens

Press Effektiva och konkurrenskraftiga marknader är till fördel för såväl företag som konsumenter. Det framhöll generaldirektör Claes Norgren när han tog emot Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor.

Apotekets överklagande överlämnat till regeringen

Apoteket AB har överklagat Konkurrensverkets beslut om anmaning att inkomma med vissa uppgifter. Konkurrensverket har nu överlämnat överklagandet till regeringen.

Nej till nya arbetsmiljöregler vid upphandling

I ett yttrande till regeringen avvisar Konkurrensverket ett utredningsförslag om att offentliga beställare vid upphandling ska beakta arbetsmiljön hos leverantörerna.

Apoteket överklagar Konkurrensverkets begäran om uppgifter

Konkurrensverket anmanade den 24 september Apoteket AB att inkomma med vissa uppgifter. Nu väljer Apoteket AB att överklaga den anmaningen till regeringen.

Inför sanktioner inom offentlig upphandling

En effektiv tillsyn av den offentliga upphandlingen förutsätter tillgång till starkare befogenheter och effektivare rättsmedel än de som finns idag.

Första mötet med Rådet för upphandlingsfrågor

Rådet för upphandlingsfrågor har haft sitt första möte. Strategin för hur tillsynen av de offentliga upphandlingarna ska bedrivas diskuterades.

Investeringar i infrastruktur bör inte snedvrida konkurrensen

I ett yttrande till regeringen framhåller Konkurrensverket bland annat att investeringar i infrastruktur inte bör leda till att konkurrensen mellan olika transportgrenar snedvrids.