Motverka storföretagens sena betalningar

- Det faktum att storföretag kan betala i tid, men av ekonomiska skäl, avsiktligt väljer att betala för sent, talar för att det finns anledning att öka deras incitament att i högre utsträckning betala i tid, säger...

Etik, miljö och affärer

Upphandlare i stat och kommuner kan aktivt bidra i kampen mot korruption, organiserad brottslighet och karteller, skriver generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

Två nya lagar på upphandlingsområdet

– Det är mycket bra att vi nu får en ny lagstiftning för offentliga upphandlingar i Sverige, säger generaldirektör Claes Norgren.

Konkurrensen störs av subventioner

När staten eller kommuner ger stöd till verksamheter som agerar på den öppna marknaden sätts konkurrensen ur spel. En insyn i hur olika stöd påverkar offentlig näringsverksamhet är därför viktig.

Konkurrensverket om Apoteket AB:s skyldighet att lämna ut uppgifter

Apoteket AB har, till regeringen, överklagat Konkurrensverkets begäran att få ut vissa uppgifter med anledning av den planerade avvecklingen av apoteksmonopolet.

Privatisera inte myndighetsutövning

I ett yttrande till regeringen skriver Konkurrensverket att myndighetsutövning inte bör överlåtas till privata aktörer.

Inte förbjudet kräva oberoende konsulter

Att ställa krav som syftar till att en leverantör ska vara oberoende är inte förbjudet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och gemenskapsrätten.

Konkurrensverket lämnar E.ON:s förvärv av Elverket Vallentuna utan åtgärd.

I utredningen av koncentrationen har det inte framkommit något som ger Konkurrensverket anledning att vidta några åtgärder.