Konkurrensverkets generaldirektör blir riksrevisor

Riksdagen har idag fattat beslut om att utse Claes Norgren till riksrevisor. Han tillträder den nya befattningen på Riksrevisionen den 1 juli.

Auktionera ut alla utsläppsrätter

Konkurrensverket välkomnar Europeiska kommissionens förslag om att auktionering av utsläppsrätter införs som huvudsaklig fördelningsprincip från och med 2013, men anser att principen ska tillämpas för alla sektorer som omfatt...

Ny blankett vid anmälan av företagskoncentrationer

Den nya konkurrenslagen, som väntas träda i kraft den 1 november 2008, innebär att ny föreskrift med blankett och anvisningar för anmälan av företagskoncentrationer ska utfärdas. Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter och...

Stoppa elnätföretagens överpriser

Press Konsumenter och enskilda företag missgynnas av förslagen från energinätsutredningen. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Upphandlare kan avslöja karteller

Anbudskarteller är skadliga, hemliga och svåra att upptäcka. Konkurrensverket arbetar därför aktivt för att upptäcka och beivra sådana samarbeten. Bland annat har Konkurrensverket utvecklat en checklista som upphandlare kan...

Konkurrerande apotek till nytta för konsumenterna

Vid en utfrågning i riksdagen framhöll Konkurrensverkets generaldirektör fördelarna med en omreglerad apoteksmarknad med fler aktörer som konkurrerar med varandra. – Med konkurrens kan konsumenternas tillgänglighet till apote...

Staten stänger dörren för småföretag

- När staten samordnar och centraliserar sina inköp med ramavtal stängs dörren för små och medelstora företag. Det säger Peter Lindblom, avdelningschef vid Konkurrensverket vid SOI:s konferens i Örebro.

Glasbranschföreningen upphör med prisrekommendationer

Konkurrensverket har beslutat att avskriva ärendet om misstänkt konkurrensbegränsande samarbete beträffande prisrekommendationer för inramnings-, reparations- och bilglasningstjänster inom Glasbranschföreningen.