Särskild undersökning av tre mejeriers förvärv av varumärken på ostar

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett förvärv som rör marknaden för hårdost.

Det ska vara lätt att göra rätt

Press Flera av de förslag till förenkling av upphandlingsreglerna som lämnas i betänkandet ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt” är bra och bör genomföras. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Fortsatt konkurrens i återvinningen

Press Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ska ge ett konkurrerande företag fortsatt tillgång till återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen som går på samma linje som...

Konkurrensverket avstyrker flera förslag i utredning om bostadsbyggande

Konkurrensverket avstyrker flertalet av de förslag som presenteras i en utredning om snabbare bostadsbyggande. Förslagen kommer sannolikt inte att leda till ökat eller billigare bostadsbyggande. Det framhåller Konkurrensverke...

Rikta mediestöd till ”vita fläckar”

Stöd till lokal journalistik bör företrädesvis gå till verksamheter med stark lokal förankring framför stöd till etablerade medieföretag som utvidgar sin verksamhet. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till...

Ny undersökning: Många tror att karteller och korruption förekommer i byggbranschen

Av de som är verksamma inom byggbranschen tror 49 procent att det finns karteller inom den egna branschen och 71 procent tror att det förekommer korruption. Det visar en enkät genomförd av Konkurrensverket.

Dalarna och Gotland upphandlade ambulansflyg felaktigt

Press Landstinget Dalarna och Region Gotland krävs på böter/upphandlingsskadeavgift för att ha gjort otillåtna direktupphandlingar av ambulansflyget. Upphandlingarna annonserades inte enligt upphandlingsreglerna, menar Konkurrensve...

Danmark tillträder det nordiska samarbetsavtalet

I dag tillträder Danmark det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor.