Ny fastighetsmäklarlag gynnar konsumenterna

Konkurrensverket tillstyrker förslaget till ny fastighetsmäklarlag. Förslaget ger bland annat ökade möjligheter till tillsyn av branschen och tillåter att avtal ingås elektroniskt. Det främjar konkurrensen och gynnar...

Sölvesborg gjorde fel när socionomtjänster köptes in

Press Sölvesborgs kommun har gjort otillåtna direktupphandlingar av socionomtjänster. Därför krävs kommunen på 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.

Korruption begränsar konkurrensen

Press Det är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingsreglerna. Det framgår av en ny rapport med titeln ”Korruption som begränsar konkurrensen”.

Uppsatser om konkurrens och upphandling belönas

Press Sökmotorer, elmarknad, sjukvård och big-data. Det är några av de områden som vinnarna av Konkurrensverkets uppsatstävling fördjupat sig i. De sex skribenterna får dela på 100 000 kronor.

Vägledning kring rätten till domstolsprövning vid platsundersökningar

I samband med en platsundersökning kopierade Konkurrensverket vissa handlingar trots att företagen motsatte sig det.

Otillåtna upphandlingar av hyrläkare

Press Fyra norrlandslandsting har gjort otillåtna direktupphandlingar av bemanningstjänster. Därför krävs de nu på mellan 3,5 till 5,5 miljoner kronor vardera i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.

Nordiskt samarbetsavtal träder i kraft i Sverige och Finland

I dag träder ett nytt nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor i kraft för Sverige och Finland.

Offentliga upphandlingar en mångmiljardaffär

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2016 till 683 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten o...