Offentliga upphandlingar kan bli effektivare

Att NOU:s verksamhet inordnas i Konkurrensverket skapar möjligheter för en effektivare tillsyn av den offentliga upphandlingen.

Sälj radiofrekvenser på auktion

Konkurrensverket har yttrat sig till regeringen över en rapport av Post- och telestyrelsen om användande av radiofrekvenser.

Rekordböter för hisskartell

Ett antal företag i hissbranschen har ålagts att betala rekordhöga böter för karteller i flera EU-länder. Europeiska kommissionen har beslutat att de tillsammans ska betala böter på 990 miljoner euro, motsvarande 9 miljarder...

Ge fler möjlighet att välja omsorg

Press Många som är i behov av omsorg vill själva, eller med hjälp av anhöriga, välja vem som ska utföra tjänsterna. Men bara ett fåtal upplever att de har möjlighet att välja.

Elektronisk kommunikation – en dynamisk marknad

Anförande vid generaldirektören Claes Norgrens möte med IT-företagens Telekområd den 14 februari 2007.

Avveckling av apoteksmonopolet bra för konsumenterna

Press En väl genomförd avveckling av apoteksmonopolet ger möjligheter för ökad tillgänglighet, bredare produktutbud och bättre service för konsumenterna.

Presskonferens om apoteksmonopolet

Konkurrensverket presenterar rapporten "Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus!" vid en presskonferens onsdagen den 14 februari kl. 13.00.

Effektivare lag för elektronisk kommunikation

Konkurrensverket har yttrat sig över de förslag som Utredningen om översyn av lagen om elektronisk kommunikation lämnat.