Inga bevis för otillåtet samarbete bakom prishöjning

Konkurrensverket har inte funnit att en överträdelse av konkurrensreglerna ägde rum när flera företag höjde sina priser på fordonsbränslet E85 hösten 2008.

Konkurrens och fungerande marknad

Klimathot och krav på återvinning av produkter skapar möjligheter att utveckla ny teknik och nya metoder.

Konkurrensverket undersöker mejeri- och dagligvaruföretag

Konkurrensverket har inlett en utredning om misstänkt missbruk av dominerande ställning på marknaden för leverans av mejeriprodukter till dagligvaruhandeln. För att säkra bevis har bland annat oanmälda besök, så kallade...

Klartecken för köp av JET/Uno-X bensinstationer

Konkurrensverket har granskat det finska företaget St 1 Oy:s köp av Jet- och Uno-X-bensinstationer. Efter beslutet är det nu möjligt att slutföra affären.

Utökat uppdrag innebär nya prioriteringar

Konkurrensverket kommer även i fortsättningen att sätta lagtillämpning och tillsyn i första rummet.

Testa om branschorganisationens samarbete befinner sig i en gråzon

Press Allt samarbete mellan företag är inte förbjudet. Men det kan ibland vara svårt att veta var gränsen till det tillåtna går. Därför lanserar nu Konkurrensverket en webbaserad vägledning för samarbeten inom branschorganisationer.

Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar

Det arbete som pågår för att ytterligare konkurrensutsätta marknaden för försvarsmateriel är positiv. Det ger möjligheter för betydande besparingar och effektivitetsvinster till gagn för skattebetalarna. Det framhöll...

Företag drabbas vid felaktiga upphandlingar

Många företag som missgynnats på grund av felaktiga offentliga upphandlingar har svårt att driva sin sak i domstol. Den rollen kan Konkurrensverket få om det införs regler som gör det möjligt att föra talan mot en upphandland...