Samarbetsavtal om konsumentnytta

Efter många år av goda kontakter och regelbundet samarbete mellan Konsumentverket och Konkurrensverket har myndigheternas generaldirektörer undertecknat ett samarbetsavtal.

Konsumenterna vinnare när apoteksmarknaden omregleras

Det är konsumenterna som blir vinnare när apoteksmarknaden öppnas upp för fler aktörer än Apoteket AB. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid en utfrågning i riksdagens socialutskott.

Akademiska Hus bryter mot lagen

Akademiska Hus AB bryter mot lagen när bolaget inte använder sig av de regler som gäller för offentlig upphandling av varor och tjänster.

Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket: Bredare uppdrag för Konkurrensverket

Press Konkurrenspolitiken har kommit mer i fokus under senare tid, och så kommer det också att vara framöver. Det anser Dan Sjöblom som har tillträtt som generaldirektör för Konkurrensverket.

Konkurrens är en politik för framtiden

Konkurrensverket är positiv till Långtidsutredningens huvudbetänkande och betonar att det finns goda möjligheter till ökad produktivitet inom området för offentligt finansierade tjänster.

Yttrande med anledning av PTS utkast till frekvensbeslut

Enligt Konkurrensverket kan det inte uteslutas att teleoperatörernas gemensamma agerande vid fördelning av frekvensutrymme strider mot EG-fördraget och konkurrenslagen.

Bilprovning i konkurrens är bra – om det genomförs på rätt sätt

En öppning av bilbesiktningsmonopolet som leder till konkurrensutsättning är bra för konsumenterna. Men det förslag som presenterats leder inte till fungerande konkurrens och ger inte önskvärda förbättringar för konsumenterna...

Konkurrensverket avslutar ärende om påstått missbruk

Konkurrensverket kommer inte att gå vidare i utredningen om OMX AB gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning eller inte.