Transportstyrelsen bör inte finansieras med avgifter

Transportstyrelsens myndighetsutövande verksamhet bör inte finansieras med avgifter utan med sedvanlig anslagsfinansiering.

Konkurrensverket stärker arbetet för konkurrens på lika villkor

Press Konkurrensverket stärker sin organisation för att kunna stödja den fortsatta reformeringen av offentlig sektor och motverka att företag drabbas när de inte klarar av att konkurrera med skattesubventionerad näringsverksamhet.

Konkurrensreglerna följs inte tror sju av tio

Press Det finns ett starkt stöd för ett kraftfullt regelverk som motverkar konkurrensproblem. Samtidigt är det en vanlig uppfattning att det förekommer överträdelser av konkurrensreglerna.

Klartecken för Fazers förvärv av Lantmännen

Konkurrensverket har beslutat att lämna Fazer Bageris förvärv av Lantmännen Färskbröd utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Upphandlingar av avfallstjänster kartlagda

Press Nästan vart tredje kommunalt avfallskontrakt har inte upphandlats i konkurrens. Flertalet av dessa direkttilldelningar strider enligt Konkurrensverket mot upphandlings-lagstiftningen. Det visar en kartläggning som...

Lantmäteriet följer uppmaning från Konkurrensverket

I ett svar till Konkurrensverket ger Lantmäteriet besked att man i fortsättningen kommer att följa reglerna för offentlig upphandling. Ett tillsynsärende om olovlig direktupphandling avslutas därmed.

Konkurrensverket flyttar 4-5 december

Vi flyttar till nya lokaler 4-5 december och under flytten kan vi inte ta emot besök.

Sista ronden mot asfaltkartellen

Tisdag den 18 november inleds huvudförhandlingen i Marknadsdomstolen mot de företag i asfaltkartellen som överklagat tingsrättens dom.