Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket: Bredare uppdrag för Konkurrensverket

Press Konkurrenspolitiken har kommit mer i fokus under senare tid, och så kommer det också att vara framöver. Det anser Dan Sjöblom som har tillträtt som generaldirektör för Konkurrensverket.

Konkurrens är en politik för framtiden

Konkurrensverket är positiv till Långtidsutredningens huvudbetänkande och betonar att det finns goda möjligheter till ökad produktivitet inom området för offentligt finansierade tjänster.

Yttrande med anledning av PTS utkast till frekvensbeslut

Enligt Konkurrensverket kan det inte uteslutas att teleoperatörernas gemensamma agerande vid fördelning av frekvensutrymme strider mot EG-fördraget och konkurrenslagen.

Bilprovning i konkurrens är bra – om det genomförs på rätt sätt

En öppning av bilbesiktningsmonopolet som leder till konkurrensutsättning är bra för konsumenterna. Men det förslag som presenterats leder inte till fungerande konkurrens och ger inte önskvärda förbättringar för konsumenterna...

Konkurrensverket avslutar ärende om påstått missbruk

Konkurrensverket kommer inte att gå vidare i utredningen om OMX AB gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning eller inte.

Skapa integrerad europeisk energimarknad

Det är viktigt att skapa en integrerad europeisk energimarknad. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Årsredovisning 2008

Bilhandlarkartell fälldes. Flera otillåtna direktupphandlingar uppdagades och påtalades. Näringsförbud blev ny påföljd vid överträdelser av konkurrensreglerna. Det är exempel ur Konkurrensverkets årsredovisning för 2008.

Undersökning inledd på marknaden för vissa transporttjänster

Konkurrensverket kan bekräfta att en undersökning har inletts om misstänkt överträdelse av konkurrensreglerna på marknaden för transporter av avlidna.