Lämna förslag för bättre konkurrens i livsmedelskedjan

I dagarna skickar Konkurrensverket ut uppmaningar till företrädare för de olika leden i livsmedelskedjan för att få in förslag och synpunkter på hur konkurrensen kan förbättras inom deras områden. Andra intresserade är också...

Bonnierförlagens köp av Pocketgrossisten

Konkurrensverket har beslutat att lämna Bonnierföretagens förvärv av Pocketgrossisten utan åtgärd. Detta innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda förvärvet ytterligare.

Tre begravningsbyråer får kartellböter

Press Tre företag i begravningsbranschen accepterar ett avgiftsföreläggande efter att ha deltagit i ett otillåtet samarbete, en kartell. Företagen ska nu betala de böter som Konkurrensverket föreslagit och slipper därmed en process...

Sju nya forskningsprojekt om konkurrens

Press Hur påverkas priserna efter att en kartell har avslöjats? Den frågan, och ytterligare sex andra, blir nu föremål för forskning. Konkurrensverket har fördelat årets forskningsbidrag för studier som rör konkurrens och offentlig...

Testet som kan avslöja kartellen

Press Karteller driver upp priserna. För att lättare kunna hitta tecken på misstänkta anbudskarteller har Konkurrensverket tagit fram en checklista som är avsedd för upphandlare.

Lantmäteriet bryter mot lagen om offentlig upphandling

Lantmäteriets avtal om köp av programvara för geografiskt informationssystem strider mot lagen om offentlig upphandling.

Stockholms läns landsting har brutit mot upphandlingsreglerna

Konkurrensverket konstaterar i ett beslut att Stockholms läns landsting (SLL) har brutit mot upphandlingsreglerna när man skrivit kontrakt om förlossningsvård. Samtidigt har SLL haft en bristande planering vid införandet av...

Avtal om leverans av biogas var en otillåten direktupphandling

Konkurrensverket bedömer att Örebro kommuns avtal med Swedish Biogas International AB är en otillåten direktupphandling. Avtalen avser samverkan för bland annat uppförande av produktionsanläggning och leverans av biogas till...