Köp av livsmedel följde inte upphandlingsreglerna

Press När det kommunala konferensföretaget i Norrköping köpte dryck och mat följdes inte upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag döms av domstol att betala 2...

Konkurrensverket avslutar delar av utredning om mobila betallösningar för parkering

Konkurrensverket avslutar en utredning i de delar som rör privata aktörers förutsättningar att erbjuda mobila betallösningar för parkering på kommunala parkeringsplatser inom Göteborgs kommun.

Köpte julbord utan att följa upphandlingsreglerna

Press Stockholms universitet följde inte upphandlingsreglerna när de köpte julbord för 2,1 miljoner kronor utan att annonsera upphandlingen. Konkurrensverket menar att det är frågan om en otillåten direktupphandling och yrkar nu at...

Konkurrensverket avstyrker förslag om skyddad yrkestitel

I yttrandet till regeringen över slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) avstyrker Konkurrensverket utredningens förslag om skyddad yrkestitel för yrket undersköterska.

Inköpscentral köpte konsulttjänster utan upphandling

Press SKL Kommentus inköpscentral AB, som är en inköpscentral för kommuner och regioner, har enligt Konkurrensverket köpt konsulttjänster utan att annonsera inköpen. Därmed har företaget gjort sig skyldigt till en otillåten...

Kristinehamn har gjort otillåten direktupphandling av bio

Press Kristinehamns kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av biografverksamhet. Det anser Konkurrensverket som nu tar ärendet till domstol och yrkar att kommunen döms att betala 430 000 kronor i böter/upphandlingsskad...

Karo Pharmas köp av Trimb Holding godkänns efter åtagande

Efter att Karo Pharma åtagit sig att avyttra ett varumärke har Konkurrensverket beslutat att lämna företagets köp av Trimb Holding utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Alumecos förvärv av Metallservice kan genomföras

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Alumeco Sverige AB:s förvärv av verksamheten i Metallservice i Göteborg AB utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.