Hyrpersonal i vården kostar regionerna mer än fem miljarder

Press Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Behovet gäller i första hand läkare, men även sjuksköterskor hyrs nu in i allt större utsträckning. Regionernas kostnad för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6...

Beslutade föreskrifter inom Konkurrensverkets kommande uppdrag som registermyndighet

Konkurrensverket blir den 1 juli 2020 registermyndighet och har tagit fram två verkställighetsföreskrifter inom den verksamheten. Föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas och föreskrifter om betalning av...

Nynäshamn har gjort otillåten direktupphandling av byggentreprenad

Press När Nynäshamns kommun lät bygga om en fastighet till gruppbostad var det fråga om en byggentreprenad som skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Att avtalet ingicks utan föregående annonsering innebar att...

Externa rådgivare utsedda till internationellt nätverk

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN. Tidsperioden avser 9 juni 2020–31 maj 2021.

Inget undantag för konstnärliga skäl när Örebrokompaniet köpte ljusshow

Press Det var inte möjligt att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation när Örebrokompaniet köpte evenemangstjänster utan föregående annonsering. Bolaget har därmed gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och...

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen

Press De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverk...

Skellefteå Kraft fick inte direktupphandla på grund av synnerlig brådska

Press Det var en överträdelse av upphandlingsreglerna när Skellefteå Kraft Elnät AB köpte material till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär utan föregående annonsering. Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling...