Ställ frågor om upphandling

Den 1 september 2015 övergick den upphandlingsstödjande verksamheten från Konkurrensverket till den nya Upphandlingsmyndigheten.

Om du har frågor om offentlig upphandling rent allmänt, innovationsfrämjande upphandling, om att ta miljöhänsyn eller sociala hänsyn eller något annat som rör offentlig upphandling kan du kontakta upphandlingsstödet vid Upphandlingsmyndigheten, via deras frågeforum eller telefon 08-586 21 701.

Frågor om regler och lagtillämpning

Har du frågor om reglerna och lagtillämpningen kring offentlig upphandling kan du kontakta oss på Konkurrensverket på telefon 08-700 16 00 eller e-post tipsa@kkv.se.

Relaterad information