• Ewa Wennberg, sidhuvud.jpg

Avsnitt 2 – Offentlig upphandling

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Hur fungerar offentlig upphandling? Varför ser reglerna ut som de gör och när får man egentligen direktupphandla? Konkurrenten får besök av Ewa Wennberg, Konkurrensverkets chef för upphandlingstillsyn, som reder ut vad det är som gäller.

Lyssna på avsnittet

Gå tillbaka till avsnittslistan

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll till Konkurrenten? Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se!

Tidsangivelser

00:35 – Vilket är det vanligaste felet vid offentliga upphandlingar?

1:20 – Är lagstiftningen för krånglig? Varför ser den ut som gör?

2:30 – Varför behövs en upphandlingstillsyn?

3:27 – Andra lösningar i andra länder

4:05 – Hur effektiva är Konkurrensverkets sanktioner på upphandlingsområdet?

6:00 – Synnerlig brådska vid upphandlingar

8:55 – Skillnaden i attityder till konkurrens- och upphandlingslagstiftningen

10:30 – Påverka samhället genom upphandling

12:25 – Den digitala vägledningen till direktupphandling

13:45 – Hur Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten samarbetar

15:20 – Den nya upphandlingslagstiftningen 2016

18:03 – Att höja upphandlares status

19:42 – Preskriptionstiden för felaktiga upphandlingar

22:00 – Direktupphandlingsgränsen

Relaterad information

Senast uppdaterad: