Pågående ärenden

Här kan du ta del av de ärenden som vi för närvarande utreder inom konkurrenstillsynen. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna om att företagen har överträtt konkurrenslagen.

Kontakta oss om du vill veta mer om någon av utredningarna
Konkurrensverkets prioriteringspolicy

Här kan du ta del av beslut och domar i konkurrensärenden 

 

Pågående ärenden inom konkurrenstillsynen som prioriterats för djupare utredning

Diarienummer utredningsärende Bransch  Vad ärendet rör
Varför ärendet prioriteras

446/2019

Sakförsäkring

Misstänkt missbruk av dominerande ställning. En stor aktör inom sakförsäkring misstänks erbjuda en produkt till ett pris som understiger dess kostnader.

Det misstänkta förfarandet riskerar att snedvrida konkurrensen och utestänga företag som kan utöva ett effektivt konkurrenstryck.

232/2019

Skönhetsprodukter

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete mellan företag inom branschen för skönhetsprodukter.

Misstänkt samarbete mellan företag som riskerar att försvåra nyetablering.

128/2019

Spelprodukter

En stor offentlig aktör på spelmarknaden använder huvudvarumärket både inom verksamhet med ensamrätt och verksamhet som är konkurrensutsatt.

Det misstänkta förfarandet riskerar att snedvrida konkurrensen och utestänga företag som kan utöva ett effektivt konkurrenstryck. Flera privata företag riskerar att hämmas i sin utveckling och tillväxt.

460/2018

Administrativa tjänster för anropsstyrd persontrafik.

Licensavtal mellan två leverantörer. Avtalet misstänks innebära en uppdelning av anbud vid offentlig upphandling.

Misstänkt horisontellt samarbete dvs. samarbete mellan konkurrenter. Risk för att konkurrensen begränsas vid offentlig upphandling.

327/2018
304/2018

Mobila parkeringstjänster

En kommunal parkeringsoperatör tillhandahåller mobila parkeringstjänster i en annan kommun.

Flera privata företag riskerar att hämmas i sin utveckling och tillväxt. Konkurrensverkets beslut kan ge vägledning för en större krets aktörer.

187/2018

Musikinstrument

Misstanke om samordning mellan återförsäljare och/eller prisstyrning mellan leverantörer och återförsäljare av musikinstrument.

Det misstänkta förfarandet omfattar många marknadsaktörer, ett stort antal produkter, och hela eller en stor del av landet. Det riskerar därför skada konkurrensen och en större grupp konsumenter.

117/2017

Heminredning, möbler och designprodukter.

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete mellan återförsäljare av heminredning, möbler och designprodukter.

Misstänkt horisontellt samarbete dvs. samarbete mellan konkurrenter som riskerar att leda till skada för konsumenterna.

 6/2017

Mejeribranschen

Misstanken rör konkurrensbegränsande informationsöverföring/ otillåtet anbuds­samarbete i samband med en upphandling.

Misstänkt horisontellt samarbete dvs. samarbete mellan konkurrenter på en viktig upphandlingsmarknad. Risk för att konkurrensen begränsas vid offentlig upphandling.

731/2016

Försäkringsförmedling

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete mellan försäkringsföretag vid upphandling av försäkringstjänster.

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete på en viktig marknad. Risk för att konkurrensen begränsas, bl.a. vid offentlig upphandling.

 

Senast uppdaterad: