Vägledning för samarbeten

Vill du samarbeta i en upphandling men är osäker på reglerna?

Samarbeten i upphandlingar

Vår interaktiva vägledning beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar.

Ett trafikljus som visar rött, grönt och gult.

Vägledning för branschorganisationer

Vägledningen beskriver vilka regler som gäller för samarbete mellan konkurrerande företag inom ramen för en branschorganisation?

distributionsavtal_vagledning_puff.jpg

Vägledning om distributionsavtal

Vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer av distributionsavtal, främst leverans- och återförsäljaravtal.