Vägledning - privata företag och offentliga aktörer i konkurrens - vad gäller?

Driver du ett företag och upplever osund konkurrens från en offentlig aktör? Eller arbetar du för en offentlig aktör och känner dig osäker på om den säljverksamhet ni bedriver är tillåten eller inte?

Starta vår vägledning om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) för att få reda på vad som gäller.

Du är helt anonym när du går igenom vägledningen och inga personliga uppgifter sparas.

Vägledningen kan inte ersätta juridisk rådgivning

En konkurrensrättslig bedömning är komplex och måste baseras på omständigheterna i varje enskilt fall. Denna vägledning kan därför inte ersätta juridisk rådgivning. Om du är osäker på om en offentlig aktör bedriver en säljverksamhet eller har ett förfarande som kan beröras av reglerna, bör du fördjupa dig i förarbetena (prop. 2008/09:231) eller söka juridisk rådgivning.

Konkurrensverket ger inte vägledning eller förhandsbesked i frågor som rör specifika fall.

Starta vägledningen

 

Senast uppdaterad: