Nyheter i konkurrenslagen 1 augusti 2014

Från och med den 1 augusti finns det nya regler med så kallad ”kölapp” för de företag som ansöker om eftergift och regler om att ”stoppa klockan” vid handläggningen av företagskoncentrationer.

Den 1 augusti 2014 infördes tydligare regler i konkurrenslagen med så kallad ”kölapp” för de företag som kan få eftergift om de kliver av och avslöjar en kartell. Avsikten är att det ska bli enklare för företag att anmäla en överträdelse till Konkurrensverket och kunna slippa påföljd. (3 kap. 12 § och 3 kap. 14 a §)
 
Med anledning av detta ser Konkurrensverket över de allmänna råd som avser eftergift och näringsförbud.
 
Samtidigt infördes även regler om att det är möjligt vid handläggningen av företagskoncentrationer att ”stoppa klockan” för löptiden som Konkurrensverket har att följa om parter inte lämnar in nödvändiga uppgifter. (4 kap. 16 a §)

Relaterad information

Senast uppdaterad: