Kartläggning av marknaden för gym

Konkurrensverket genomför en kartläggning av konkurrensförhållanden mellan privata och offentliga aktörer på marknaden för gymverksamhet.

Det sker i ett första steg genom en kortfattad webbenkät riktad till ett urval av ett 60-tal svenska kommuner. Svaren kommer att ligga till grund för om Konkurrensverket ska genomföra en eventuell fördjupad granskning av en eller flera lokala gymmarknader.

Frågor om kartläggningen besvaras i första hand av Peter Delden och i andra hand av Martin Bäckström. De nås på direktnummer 08-700 16 98.

Relaterad information

Senast uppdaterad: