Ärliga drabbas av osjysta affärer

Press – Det är de ärliga som drabbas och får betala dyrt när några väljer att spela falskt. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör när han talade om konkurrens på sjysta villkor vid en konferens med företrädare för 18 branschorganisationer, fackförbu...

Konkurrensverket kritiskt till förslag om nystartzoner

Förslaget innebär en uppenbar snedvridning av konkurrensen och Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om nystartzoner, som har presenterats i betänkandet Nystartzoner (SOU 2012:50).

Konkurrensverket möter Telia Sonera i Marknadsdomstolen

Stockholms tingsrätt dömde 2011 Telia Sonera att betala 144 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift för brott mot konkurrensreglerna på marknaden för ADSL-tjänster. Domen gick helt på Konkurrensverkets linje, men överklagades av Telia Sonera.

Förbud för kommunal gym- och spaverksamhet i Strömstads badhus

Press Strömstad kommuns subventioner till gym- och spaverksamheterna i kommunala Badanstalten leder till att verksamheterna snedvrider konkurrensen och missgynnar privata aktörer. Det anser Konkurrensverket som nu går till domstol för att få ett förbud mot...

Parkeringsbolag krävs på böter

Press Parkeringsbolaget i Göteborgs kommun krävs på 37 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket går nu till domstol med böteskravet eftersom upphandlingen skett utan annonsering och konkurrensutsättning.