Lägg amorteringskrav på bankerna – inte låntagarna

Press Om ett amorteringskrav på bolån ska införas bör det gälla per bank, inte per låntagare. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar.

Domstolsbesked om undersökning i viss digital information

Efter ett och ett halvt års väntan på domstolsbeslut, om hur viss digitalt lagrad information får användas, kan nu Konkurrensverket fortsätta sin undersökning av Assa Abloy. Men möjligheterna att säkra bevis i denna typ av digitaliserad information har...

Kommunal affärsverksamhet måste särredovisas

Det är helt nödvändigt att särredovisa den konkurrensutsatta delen av kommunal verksamhet. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar över förslag till ny kommunallag.

Forskningsrapport om kundrörlighet på fondmarknaden

Karl Lundvall vid Copenhagen Economics har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlagt konsumentbeteende och rörelsemönster på fondmarknaden.

Fördjupad undersökning av Logstors förvärv av Powerpipe

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för produktion och försäljning av fjärrvärmerör.