Marknadsmässig prissättning och vägledning om tillfälliga samarbeten

Konkurrensverket vill försäkra sig om att prisbildningen i Sverige fungerar även under coronakrisen. Särskilt viktigt är att priserna på produkter av betydelse för sjukvården är skäliga.

Konkurrensverkets tillsynsarbete under 2019

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2019 redogör vi för konkurrens- och upphandlingstillsynen under föregående år och ger också en bild av hur vi ser på utvecklingen framåt.

Gasums köp av Lidingö Clean Gas godkänns efter åtagande

Gasums köp av Lidingö Clean Gas och Nauticor får klartecken av Konkurrensverket. Beslutet har fattats sedan Gasum gjort frivilliga åtaganden som undanröjer de negativa effekter som skulle kunna ha uppstått med anledning av affären.

Konkurrensverket godkänner Easyparks förvärv av Inteleon

Efter en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna Easyparks förvärv av Inteleon utan åtgärd.

Konkurrensreglerna under coronakrisen – gemensamt uttalande av European Competition Network (ECN)

Det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av coronakrisen.