Avveckling av apoteksmonopolet bra för konsumenterna

Press En väl genomförd avveckling av apoteksmonopolet ger möjligheter för ökad tillgänglighet, bredare produktutbud och bättre service för konsumenterna.

Presskonferens om apoteksmonopolet

Konkurrensverket presenterar rapporten "Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus!" vid en presskonferens onsdagen den 14 februari kl. 13.00.

ICA säljer 14 Nettobutiker till konkurrenter

Konkurrensverket har prövat två företagskoncentrationer som är en följd av att butikskedjan Netto delas upp och säljs.

Effektivare lag för elektronisk kommunikation

Konkurrensverket har yttrat sig över de förslag som Utredningen om översyn av lagen om elektronisk kommunikation lämnat.

Patent och konkurrens

I en skrivelse till regeringen har Konkurrensverket gett synpunkter på utredningen oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet (SOU 2006:7).